torsdag 22. september 2016

Ny nettside

Hei alle sammen!

Vi har flyttet! Ny oppdatert nettside finnes på http://dinkirke.no/. Nye saker vil ikke komme på bloggen her, så følg oss videre på nye nettsider!

fredag 8. juli 2016

Sommer i huskirka 2016

 "Dear friends, no planned fellowship the next weeks, but might be sporadic invitations - maybe you invite one or two also if reminded:) Sister Olga asked us to read 1. Kor 13:)

Kjære venner, ingen planlagt felleskap gjennom sommeren, men kan bli sporadiske invitasjoner - kan du også inviterer en eller to til deg om du er minnet. Søster Olga bad oss lese 1. Kor 13 - kjærlighetens vei. Blessed/velsignet summer, Gunnar"

torsdag 28. august 2014

Høsten 2014

Det er stadig mye som skjer i huskirka i Mauritz Hansensgate 22. Tunge avskjeder og håp om gjensyn går hånd i hånd med varm mottakelse av nye bekjentskaper.

Det er huskirkesamlinger på onsdager og søndager. Søndagsmøtene står i kalenderen på dinkirke.no. Onsdagssamlingene er noen ganger på et annet sted, ta kontakt med Gunnar (tlf: 468 06 163)
eller Jens Iver om du ønsker å bli med.
Nå har huskirka også fått piano!

onsdag 2. juli 2014

Sommer 2014

I juli har vi ikke satt opp huskirkesamlinger på kalenderen. Hvis vi samles, så sender vi ut melding i forkant. Hvis du lurer på om det er samling, så ta kontakt med Gunnar eller Jens Iver.

torsdag 29. august 2013

Kontaktinfo

Er du nysgjerrig på hva som skjer i huskirken vår, ønsker å vite når vi møtes eller annet, ta kontakt med Gunnar på
e-post: 
gunnarvaland@yahoo.com 
eller
tlf: 468 06 163.
Det kommer stadig nye mennesker innom, og vi ønsker også deg velkommen!

torsdag 4. april 2013

Årsmelding for 2012

Gudstjenester ble feiret stort sett alle søndager i 2012 med 8 – 12 besøkende. Menigheten spiser da kveldsmat sammen, feirer nattverd og deler Guds Ord – oftest med utgangspunkt i søndagens Bibeltekster. Huskirken består av en del asylsøkere og det bes ofte for deres situasjon, men også bønn for deres familier og venner på asylmottak. Det er oppmuntrende å oppleve en nød fra konvertitter om at andre skal bli kjent med Jesus.

Et høydepunkt mot slutten av året var da en i menigheten fikk møte med Utlendingsnemda og beskjed en tid senere at opphold var innvilget – i første omgang for ett år. Kvelden før møtet var vi noen personer samlet til bønn og asylsøkeren vitnet etter det om en berørelse han også opplevde under forbønn etter dåp. Gud er nær. Under avhør i Utlendigsnemda var også Guds nærvær merkbart og ord og tanker ble lagt i asylsøker og en fra kirken som fikk være med asylsøkeren i
Årsmelding 2012 - DELF Kongsberg menigheter Side 5

møtet. Etter et 5 timer langt avhør og vitnesbyrd om tro med 4 – 5 pauser gikk turen til Peppes Pizza. Der sa asylsøkeren som var utrolig begeistret og som visste at mange hadde bedt; «når så mange ber er alt mulig!»


Nye medlemmer har tilkommet til huskirken fra Afganistan, Filippinene og Kongo. Gudstjenester og samlinger på onsdags kvelder som samler noe flere enn gudstjenester foregår fortsatt på engelsk. Alpha kurs ble benyttet første halvår og et kursopplegg med Rick Warren; «Målrettet liv» ble brukt på høst halvåret. Flere og flere kvelder erfarte vi derimot utover høsten at det ble tatt opp andre temaer gruppen ville snakke og lære om.

Jens Iver, Marit og datter Anne Kristine åpnet dørene sine i Notodden for jule- og 1.juledags-feiring. Opplevelsen fra noen er å ha en familie som bryr seg her i Norge.

Tenåringene har gjennom 2012 vært samlet de fleste torsdager til sine samlinger i huskirken her. Noe færre samles enn året før.

«Fotvaskere» har fortsatt å samle seg til bønn og til å lytte til Gud stemme i huskirken vår annenhver mandag kveld. Antallet varierer som året før fra 7 til 15 hvor 4 menigheter representeres (Norkirken, Bibelsenteret, Misjonsforbundet og Frikirken). Målet med fotvaskere er fremdeles å styrke den enkelte menighet og å nå ut til nye mennesker i Kongsberg og det sentrale er bønn, profeti og evangelisering.

To ungdommer kom under «skattejakt» i regi av «fotvaskerne» i kontakt med et ungt par fra Polen. Disse fikk bo i huskirken noen uker og har fått med seg et sterkt vitnesbyrd om Jesus videre i livene sine.

«Ha tro til Gud» har stått sentralt i samtaler og undervisning i huskirka vår og dette er en bønn også for tiden som måtte komme – for huskirka og for Menigheten på Kongsberg.

lørdag 21. januar 2012

Alphakurs tirsdagskvelder og gudstjeneste søndagskvelder

Huskirka har Alphakurs hver tirsdagkveld til og med mars måned. Kveldene starter klokka 19, med kveldsmat. Undervisning og samtale på engelsk/norsk.
The housechurch arranges Alphacourse every Tuseday seven o'clock pm.
Gudstjenestene er søndager klokka 18. Start med kveldsmat og nattverd, og deretter undervisning og samtale rundt Guds ord.
The housechurch invites to service every Sundag six o'clock pm, also with holy comunion, supper, and teaching and sharing the word of God.